vertical_align_top

Main Details

Career

Media

Publicity

Community

Features

210 views

Top 10 Jacky Cheung Songs

RankTitle
1 Ageless Tale
2 Zai Yi Be De
3 I Don't Wanna Be
4 Wen Bie
5 Linda
6 祝福
7 吻别
8 一路上有你
9 Yue Ding (Live)
10 Amour

All Jacky Cheung Songs

Full list of Jacky Cheung songs, listed alphabetically:
Display

 1. 任性
 2. 我哭了
 3. 擁有
 4. 祝福
 5. 如初
 6. 同屋
 7. 地下情
 8. 原不原諒
 9. 似醉還未醉
 10. 慶幸
 11. 月半彎
 12. 偷心者
 13. 征途
 14. 楚歌
 15. 愛、火、花
 16. 夜了...又破曉
 17. 獨尋醉
 18. 葬月
 19. 冷靜
 20. 抱雪
 21. 追鐘
 22. 天與地
 23. 悲與喜
 24. 留言
 25. 你想不想
 26. 想哭
 27. 安了心
 28. 吻别
 29. 情网
 30. 秋意浓
 31. 似醉還未醉
 32. 人鬼獸
 33. 始終
 34. 天下第一流
 35. 樓上來的聲音
 36. 捉迷藏
 37. 愛下去
 38. 算命
 39. 放逐
 40. 暗戀妳
 41. 明日世界終結時
 42. 歲月流情
 43. 祝福
 44. 好久
 45. 苦戀
 46. 給我親愛的
 47. 有個人
 48. 我應該
 49. 逃亡
 50. 地球人
 51. 玩不起
 52. 我與你
 53. 忘記他
 54. 舊情綿綿
 55. 不經不覺
 56. 煙花句
 57. 迷你
 58. 找對你
 59. 伯爵茶
 60. 想劈酒
 61. 燥狂
 62. 給朋友
 63. 講妳知
 64. 搖瑤
 65. 爱火花
 66. 分手总要在雨天
 67. 明日世界终结时
 68. 情网
 69. 情浓半生
 70. 还是觉得你最好
 71. 爱得比你深
 72. 只想一生跟你走
 73. 真情流露
 74. 吻别
 75. 忘记你我做不到
 76. 情书
 77. 微尘
 78. 失眠夜
 79. 无所谓
 80. 不後悔
 81. 深海
 82. 紅色
 83. 別提你的心
 84. 離人
 85. 放過我
 86. 冷樹葉
 87. 別戀
 88. 你每句說話
 89. 初吻
 90. 相愛
 91. 小男人
 92. 狂傲
 93. 藍雨
 94. 飛機師的風衣
 95. 溫馨
 96. 炸彈
 97. 清風
 98. 自由
 99. 台北不是傷心地
 100. 火花
 101. 毛衣
 102. 什麼世界
 103. 李香蘭
 104. 忘情冷雨夜
 105. 夕陽醉了
 106. 只願一生愛一人
 107. 再愛上你
 108. 情不禁
 109. 任性
 110. 再愛上你
 111. 如沒有你
 112. 愛慕
 113. 月半彎
 114. 遙遠的她
 115. 征途
 116. 情已逝
 117. 真愛
 118. 餓狼
 119. 望月
 120. 祝福
 121. 非常夏
 122. 舊情綿綿
 123. 吻別
 124. 走不掉
 125. 該不該
 126. 咖啡
 127. 驕傲
 128. 為什麼愛是這樣
 129. 禮物
 130. 我得你
 131. 日與夜
 132. 剎那愛
 133. 我哭了
 134. 屈到病
 135. 過敏世界
 136. 無心戀
 137. 友情歌
 138. 故事
 139. 竟然是你
 140. 晚安 吾愛
 141. 花花公子
 142. 忘情冷雨夜
 143. 歡場
 144. 信念
 145. 夢中的你
 146. 地震
 147. 李香蘭
 148. 人間道
 149. 期待
 150. 年少無情
 151. 復活
 152. 雨夜傾情
 153. 釋放自己
 154. 花花公子
 155. 怎麼捨得你
 156. 我應該
 157. 地球人
 158. 逃亡
 159. 不老的傳說
 160. 情書
 161. 月半彎
 162. 有個人
 163. 頭髮亂了
 164. 真情流露
 165. 紅色
 166. 屈到病
 167. 每天愛你多一些
 168. 吻別
 169. 忘記他
 170. 愛是永恆
 171. 妳是愛我的
 172. 一個人的犧牲
 173. 命運曲
 174. 如果 愛
 175. 暗戀你
 176. 夕陽醉了
 177. 妳的名字 我的姓氏
 178. 還是覺得你最好
 179. 月半彎
 180. 真情流露
 181. 祝福
 182. 愛火花
 183. 頭髮亂了
 184. 和好不如初
 185. 情己逝
 186. 祇想一生跟你走
 187. 走不掉
 188. 餓狼傳說
 189. 請妳知
 190. 給朋友
 191. 眼淚
 192. 聽海
 193. 約定
 194. 藍月亮
 195. 明天我要嫁給你
 196. 瘋了
 197. 傷追人
 198. 星晴
 199. 味道
 200. 情人
 201. 不老的傳說
 202. 講你知
 203. 我真的受傷了
 204. 愛是永恆
 205. 咖啡
 206. 我真的受傷了
 207. 二分之一的幸福
 208. 女人香
 209. 深海
 210. 離人
 211. 失眠夜
 212. 我不願意
 213. 無所謂
 214. 情願
 215. 別問
 216. 苦戀
 217. 月半彎
 218. 情已逝
 219. 誰想輕輕偷走我的吻
 220. 月半彎
 221. 祝福
 222. 思念
 223. 愛慕
 224. 秋意濃
 225. 吻別
 226. 回頭太難
 227. 你給我的愛最多
 228. 好久
 229. 等你回來
 230. 舊情綿綿
 231. 還是覺得你最好
 232. 祇願一生愛一人
 233. 真情流露
 234. 相思風雨中
 235. 明日世界終結時
 236. 情已逝
 237. 祝福
 238. 一顆不變心
 239. 別戀
 240. 相愛
 241. 藍雨
 242. 月半彎
 243. 絲絲記憶
 244. 遙遠的她
 245. 輕撫妳的臉
 246. 吻別
 247. 愛·火·花
 248. 忘記他
 249. 情不禁
 250. 偷心者
 251. 交叉算了
 252. 花花公子
 253. 恕難從命
 254. 暗戀你
 255. 愛得比你深
 256. 情網
 257. 等你等到我心痛
 258. 祇想一生跟你走
 259. 夜了…又破曉
 260. 李香蘭
 261. 天變地變情不變
 262. 忘情冷雨夜
 263. 回頭太難
 264. 輕撫你的臉
 265. 絲絲記憶
 266. 情已逝
 267. 別戀
 268. 相愛
 269. 溫馨
 270. 愛火花
 271. 忘記他
 272. 情不禁
 273. 偷心者
 274. 交叉算了
 275. 花花公子
 276. 恕難從命
 277. 暗戀你
 278. 愛得比你深
 279. 情網
 280. 一顆不變心
 281. 別戀
 282. 相愛
 283. 藍雨
 284. 月半彎
 285. 絲絲記憶
 286. 遙遠的她
 287. 輕撫妳的臉
 288. 太陽星晨
 289. 吻別
 290. 等你等到我心痛
 291. 你是我今生唯一傳奇
 292. 祇想一生跟你走
 293. 夜了…又破曉
 294. 再度重遇你
 295. 李香蘭
 296. 長流不息
 297. 忘情冷雨夜
 298. 回頭太難
 299. 等你回來
 300. 舊情綿綿
 301. 還是覺得你最好
 302. 祇願一生愛一人
 303. 真情流露
 304. 相思風雨中
 305. 明日世界終結時
 306. 情己逝
 307. 祝福
 308. 真爱
 309. 蓝雨
 310. 偷心
 311. 吻别
 312. 你知不知道
 313. 祝福
 314. 人间道
 315. 一千個傷心的理由
 316. 我等到花兒也謝了
 317. 藍雨
 318. 回頭太難
 319. 真愛
 320. 偷心
 321. 每天愛你多一點
 322. 吻別
 323. 你知不知道
 324. 永遠的笑面
 325. 祝福
 326. 愛是永恆
 327. 每天愛你多一些
 328. 吻別
 329. 祝福
 330. 愛是永恆
 331. 李香蘭
 332. 情書
 333. 月半彎
 334. 分手總要在雨天
 335. 一千個傷心的理由
 336. 我真的受傷了
 337. 離開以後
 338. 等你等到我心痛
 339. 只想一生跟你走
 340. 還是覺得你最好
 341. 相愛很難
 342. 情網
 343. 情已逝
 344. 藍雨
 345. 迷你
 346. 不老的傳說
 347. 真情流露
 348. 回頭太難
 349. 怎麼捨得你
 350. 我等到花兒也謝了
 351. 餓狼傳說
 352. 咖啡
 353. 吻別(國)
 354. 夕陽醉了
 355. 她來聽我的演唱會
 356. 明日世界終結時
 357. 真愛
 358. 情不禁
 359. 任性
 360. 馬路英雄
 361. 再愛上你
 362. 如沒有你
 363. 早已離開我
 364. 小姐,貴姓?
 365. 冰冷的手
 366. 吻别
 367. 情网
 368. 你给我的爱最多
 369. 每天爱你多一些
 370. 拥抱阳光
 371. 秋意浓
 372. 眼淚
 373. 聽海
 374. 約定
 375. 藍月亮
 376. 明天我要嫁給你
 377. 瘋了
 378. 傷追人
 379. 小城大事
 380. 星晴
 381. 味道
 382. 情人
 383. 講你知
 384. 樓上來的聲音
 385. 天下第一流
 386. 如初
 387. 同屋
 388. 地下情
 389. 原不原諒
 390. 似醉還未醉
 391. 慶幸
 392. 輕撫你的臉
 393. 絲絲記憶
 394. 遙遠的她
 395. 別戀
 396. 相愛
 397. 溫馨
 398. 昨夜夢魂中
 399. 天變地變情不變
 400. 忘記你我做不到
 401. 祇想一生跟你走
 402. 愛得比你深
 403. 頭髮亂了
 404. 如果.愛
 405. 有個人
 406. 左右為難
 407. 給我親愛的
 408. Ageless Tale
 409. Ai de Bai Ni Shen
 410. Ai He Cheng Nuo
 411. Ai Hen Jian Dan
 412. Ai Huo Hua
 413. Ai. Huo. Hua ('07 Live in Tapei)
 414. Ai, Huo, Hua [Album Version]
 415. Ai Lang Shuo
 416. Ai Mu
 417. Ai Mu [Album Version]
 418. Ai Ni Tong Dao Bu Zhi Tong
 419. Ai Qian Wan Sui
 420. Ai Qing De Du Tu
 421. Ai Qing Pong Ke [Album Version]
 422. Ai Ru Chao Shui
 423. Ai Shi Yong Heng
 424. Ai Shi Yong Heng [Live]
 425. Ai Wo Bie Zou
 426. Ai, Yi Ci Gei Bu Wan
 427. Ai Yin Si Tan
 428. Amour
 429. An Li di Gan Jue
 430. An Lian Ni
 431. An Liao Xin
 432. An Zhong de Gan Jue
 433. And Then She Hit Me
 434. Bai Zi Zai
 435. Ban Jin Ba Liang Live
 436. Bao Xue
 437. Bei Wen
 438. Bei Yu Xi
 439. Bie Ku Qi
 440. Bie Lian
 441. Bie Lian [Album Version]
 442. Bie Liao [Album Version]
 443. Bie Rang Wu Fa Xian Ni Zai Ku
 444. Bie Wen
 445. Bing Leng di Shou
 446. Bo Wo Jue Qing [Album Version]
 447. Bu Bian de Qiao Mian
 448. Bu Cuo
 449. Bu Jing Bu Jue
 450. Bu Lao de Chuan Shuo
 451. Bu Lao Di Chuan Shuo [Live]
 452. Bu Lao Di Chuan Shuo
 453. Bu Xiang Shi Qu Ni
 454. Bu Xiang Zhe Shi Chang Xi
 455. Bu Yao Zai Wen
 456. Bu Yuan Zai Chan Mian
 457. Bu Zai She Wo [Album Version]
 458. Bu Zai Shi Meng [Album Version]
 459. Bu Zun Dian Huo
 460. Chan Hui
 461. Chang Liu Bu Xi
 462. Chang Xing Yi [Album Version]
 463. Chao Shui De Nou Yan
 464. Chen Mo de Yan Jing
 465. Chen Mo De Yan Jing [Album Version]
 466. Chu Liao Zhe Xie...Hai Yao
 467. Chu Wen [Album Version]
 468. Chuan Guo Ni de Hei Fa de Wo de Shou
 469. Chun Fung Qiu Yu
 470. Coffee Ka Fei
 471. Cong Tou Dao Wei
 472. Conrazon De Melao
 473. Corazon de Melao
 474. Corazon De Melzo [Live]
 475. Cry
 476. Da Wu Hui
 477. Dan Yuan Ren Chang Jiu
 478. Dang Ai Bie Chang XI Guan
 479. Dao Dao Dao
 480. Deng
 481. Deng Dao Ni
 482. Deng Ni
 483. Deng Ni [Album Version]
 484. Deng Ni Deng Dao Wo Xin tong
 485. Deng Ni Hui Lai
 486. Di Qiu Ren
 487. Di Qui Ren [Live]
 488. Di Zhen
 489. Double Trouble
 490. Du Xun Jui
 491. Dui Ni De Ai Yue Shen Jiu Yue Lai Yue Xin Tong
 492. Duo Ai Yi Fen Zhong
 493. Duo Luo Tian Tang
 494. Duo Mo De Xu Yao Ni
 495. Duo Mo De Xu Yao Ni [Duo Mo La Ding Version]
 496. E Lang Chuan Shuo
 497. E Lang Chuan Shuo [Live]
 498. Er Fen Zhi Yi de Xing Fu
 499. Er Ren Shi Jie
 500. Everyday Is Christmas
 501. Everytime a Good Time
 502. Fa Guo Can Ting
 503. Fan Nao Ge
 504. Fan Nao Ge ('07 Live in Taipei)
 505. Fang Qi Ni
 506. Fang Zhu
 507. Fei Chang Xia Ri
 508. Fei Ji Shi De Feng Yi [Album Version]
 509. Fen Shou Zong Yao Zai Yu Tian
 510. Fen Shou Zong Yao Zai Yu Tian [Live]
 511. Feng Le
 512. First of May
 513. For My Broken Heart (With Reba Mcentire)
 514. Fu Huo
 515. Gai Bu Gai
 516. Gan Jue Lai Le
 517. Gao! Gao!
 518. Gei Wo Qin Ai De
 519. Gong du Liang Xiao
 520. Guo Min Shi Jie [Live]
 521. Guo Min Shi Jie
 522. Hai Shi Jue de Ni Zui Hao
 523. Hai Shi Jue De Ni Zui Hao [Live]
 524. Hai Wo Qing Zhen
 525. Hao Dai
 526. Hao Jiu
 527. Hao Jiu [Album Version]
 528. Hao Jiu Bu Jian
 529. Hao Jiu Bu Jian ('07 Live in Taipei)
 530. He Hao Bu Ru Chu
 531. He Hao Bu Ru Chu [Live]
 532. Hei Bai Hua Ying
 533. Honey B
 534. Hong Ye Wu Qiu Shan
 535. Hu Miao
 536. Hu Zhong de Ti Qin
 537. Hua Hua Going Zi [Live]
 538. Hua Hua Gong Zi
 539. Hua Hua Jia Nian Hua
 540. Hua Yu Qin
 541. Hua Yu Qin di Liu Xing
 542. Huai *5
 543. Huan Chang
 544. Huan Xiao Jia Nian Hua
 545. Hui Tou Tai Nan
 546. Hui Tou Tai Nian
 547. Hui Tou Tai Nian [Album Version]
 548. Huo Hua
 549. 偷閒加油站I
 550. I Don't Wanna Be
 551. I Go To Pieces
 552. I Got It Made
 553. I Got It Made [Live]
 554. 偷閒加油站II
 555. In Love With You
 556. In Love With You Duet With Regine Velasquez
 557. In Love With You (feat. 黎晶)
 558. Ji Mo De Nan Ren [Live]
 559. Ji Mo di Nan Ren
 560. Ji Mo Di Nan Ren [Live]
 561. Jian Jian Dan Dan Jiu Shi Ai
 562. Jian Yu
 563. Jiang Ni Zhi
 564. Jiang Xin Bi Xin
 565. Jiao Ao
 566. Jie Jing
 567. Jie Shu Bu Shi Wo Yao de Jie Guo
 568. Jin Jin Xiang Yin
 569. Jin Wan Yao Jin Qing
 570. Jin Wan Yau Jing Qing [Live]
 571. Jin Zai Wu Yan [Album Version]
 572. Jiu Qing Mian Mian
 573. Jiu Qing Mian Mian [Live]
 574. Jiu Xin, Jiu Meng
 575. Jue Ding
 576. Ka Fei
 577. Kan Kai Xie Ba! Nu Hai
 578. Kong Su
 579. Ku Lian
 580. Kuang
 581. Kuang Ao
 582. Kuang Ao [Album Version]
 583. Lai De Ji
 584. Lai Lai Hui Hui [Live]
 585. Lan Yu
 586. Lan Yu [Album Version]
 587. Lan Yue Liang
 588. Lao Lang Jia Dao
 589. Lao Shi Yi Jian Ling Ren Hui Wei De Shi
 590. Le Le Yuen Zai Jian [Album Version]
 591. Leng Jing
 592. Let It Go
 593. Let Me Go
 594. Li Kai Yi Hou
 595. Li Kai Yi Hou [Live]
 596. Li Ren
 597. Li Wu
 598. Li Xiang Bu Xiang
 599. Li Xiang Lan
 600. Li Xiang Lan [Live]
 601. Lian Ai Di Ren Du Yi Yang
 602. Lian Ai Di Ren Du Yi Yang [Album Version]
 603. Liang Ge Ta di Mi Mi Li Xiang
 604. Liang Ge Ta, Yi Ge Li Xiang
 605. Liang Nan
 606. Life Is Like a Dream
 607. Linda
 608. Linda [Mandarin Album Version]
 609. Liu Gei Zi Ji Yi Ge Wan Shang
 610. Liu Xing Xia de Yuan
 611. Liu Yan
 612. Liu Zhu Qiu Se
 613. Liu Zhu Zhe Shi Guang
 614. Live Medley
 615. Lost Christmas
 616. Lou Shang Lai De Sheng Yin [Live]
 617. Love
 618. Ma Li Ya [Album Version]
 619. Ma Lu Ying Xiong
 620. Ma Lu Ying Xiong [Live]
 621. Man Man
 622. Mao Yi
 623. Maria
 624. Medley: 情已逝 / 藍雨 / 愛得比你深 / 頭髮亂了
 625. Medley [Live]
 626. Medley: Mo Deng Dai/Xiang Shi Fei ou Ran/Da
 627. Medley: Mo Deng Dai/Xiang Shi Fei ou Ran/Da Zhang Fu
 628. Medley: Mo Deng Dai / Xiang Shi Fei Ou Ran / Da Zhang Fu [Live]
 629. Mei Ci Dou Xiang Fu Han Ni de Ming Zi
 630. Mei Tian Ai Li Duo Yi Xie
 631. mei tian ai ni duo yi xie
 632. Mei Tian Ai Ni Duo Yi Xie ('07 Live)
 633. Mei Tian Ai Ni Duo Yi Xie [Album Version]
 634. Mei Tian Ai Ni Duo Yi Xie [Live]
 635. Meng
 636. Meng Li De Sheng Yin [Album Version]
 637. Meng Li Mian Ni Shi Shei
 638. Meng Li Zhu Ai Yi Ci
 639. Merry Christmas I Love U
 640. Mi Qing
 641. Mi Shi de Fang Xiang
 642. Ming Ri Shi Jie Zhong Ji Shi
 643. Ming Ri Shi Jie Zhong Ji Shi [Album Version]
 644. Ming Ri Yue Ding
 645. Ming Tian Wo Yao Jia Gei Ni
 646. Ming Yun Wu Hui
 647. Mun Zhong Di Ni
 648. Nai Ren Xun Wei
 649. Nan Dao Zhen de Bu Neng Yong Ai Jie Jue Ma
 650. Neng She Bian de Dao
 651. Never Go Down
 652. Ni Bu Zai Shou Ai Wu
 653. Ni de Ming Zi Wo de Xing Shi
 654. Ni de Ming Zi. Wo de Xing Shi ('07 Live)
 655. Ni De Ming Zi Wo De Xing Shi [Live]
 656. Ni di Ming Zi Wo di Xing Shi
 657. Ni Di Ming Zi, Wo Di Xing Shi [Live]
 658. Ni Hao Du
 659. Ni Ji Wu Di Ai Zui Duo
 660. Ni Ji Wu Di Ai Zui Duo [Album Version]
 661. Ni Lai Wo Wang
 662. Ni Leng De Xiang Feng
 663. Ni Mei Ju Shuo Hua [Album Version]
 664. Ni Mei You Cuo
 665. Ni Shi Wo di Chun Xia Qiu Dong
 666. Ni Shi Wo Ji Shen Wei Yi Zhuan Qi
 667. Ni Shuo De
 668. Ni Zhi Bu Zhi Dao
 669. Nian Shao Wu Qing
 670. Niu Yue de Si Ji Jia Zhe bei Jing de Meng
 671. Nu Hou
 672. Nu Ren Xiang
 673. OH! NO!
 674. OH! NO! [Album Version]
 675. One Shining Moment
 676. ooh la la
 677. Ooh La La [Live]
 678. Qi Dai
 679. Qi Qiu Ke Yi Gong Ni Huo Yi Tian
 680. Qiaw Jin Yi Ke
 681. Qin Qin
 682. Qing Bu Jin [Album Version]
 683. Qing Bu Jin
 684. Qing Dao Shen Chu
 685. Qing Feng [Album Version]
 686. Qing Fu Ni De Lian [Live]
 687. Qing Fu Ni De Nian
 688. Qing Nong Ban Sheng
 689. Qing Ren
 690. Qing Ren Jia Jie
 691. Qing Shu
 692. Qing Shu [Live]
 693. Qing Tian Yu Tian Hai Zi Tian
 694. Qing Wang
 695. Qing Wang [Live]
 696. Qing Xi Ban Sheng
 697. Qing Yi Shi
 698. Qing Yi Shi [Mandarin Album Version]
 699. Qing Yuan
 700. Qiu Yi Nong
 701. Qiu Yi Nong [Album Version]
 702. Qu Dao Bing
 703. Quan Quan
 704. Rang Li Fei
 705. Rang Ni Yu Kwai (Rang Wo Gu Du Ban)
 706. Re Qing Mian Ju
 707. Ren Chuang
 708. Ren Jian Dao
 709. Ren Sheng Xu Yao Shi Mo
 710. Ren Shi Hui XI Huan Ni
 711. Ren Xing
 712. Ren Xing [Live]
 713. Ren Zai Yu Zhong
 714. Ri Chu Shi Rang Lian Ai Zong Jie
 715. Ri Chu Shi Reng Lian Ai Zhong Jie [Live]
 716. Ri Yu Ye
 717. Ru Guo Bu Ai Ni
 718. Ru Guo Ni Dong
 719. Ru Guo Zhe Dou Bu Suan Ai
 720. Ru Guo Zhe Dou Bu Suan Ai [Live]
 721. Ru Lai Shen Zhang
 722. Ru Mo You Ni
 723. San Si Er Hou Xing
 724. San Tian Liang Ye
 725. Sha Na Ai
 726. Sha Na Ai [Live]
 727. Shang Bu Wan de Ke
 728. Shang Zhui Ren
 729. Shen Hai
 730. Shen Ming De Cha Qu
 731. Shen Mo Shi Jie
 732. Shen Mo Shi Lian Ai
 733. Sheng Ming di Cha Qu
 734. Sheng Ming Di Cha Qu [Live]
 735. Shi Bei Shi Xi
 736. Shi Fang Zi Ji [Live]
 737. Shi Fang Zi Ji
 738. Shi Fou Zai Lian Ai
 739. Shi Jian You Lei
 740. Shi Mian Ye
 741. Shui Xiang Qing Qing Tou Zou Wo di Wen
 742. Shui Xiang Qing Qing Tou Zou Wo Di Wen [Album Version]
 743. Shuo Le Shei Dong
 744. Si Nian [Album Version]
 745. Si Nian ~ Taipei Zhi Ge
 746. Si Qing
 747. Si Si Ji Yi
 748. Si Yi Ji Jie
 749. Si Yu Jing Zhi Ge
 750. Smile Again 瑪莉亞
 751. Smile Again Ma Li Ya
 752. Smile Again 瑪利亞
 753. Something Only Love Can Do
 754. 刹那愛
 755. SORRY
 756. Speak Without Words
 757. Speak Without Words [Live]
 758. Suan Ming
 759. Sui Yue Liu Qing
 760. Sui Yue Liu Qing [Live]
 761. Ta Lai Ting Wo de Yan Chang Hui
 762. Ta Lai Ting Wo De Yan Chang Hui [Live]
 763. Ta Zai Na Li
 764. Tai bei Bu Shi Sheng Xin Di
 765. Tai Yang Xing Chen
 766. Tai Yang Xing Chen [Mandarin Album Version]
 767. Tai Yu Di
 768. Tao Wang
 769. Tao Wang [Live]
 770. This Time Next Year
 771. Tian Bian Di Bian Qing Bu Bing
 772. Tian Bian Di Bian Qing Bu Bing [Album Version]
 773. Tian Hei Hei
 774. Tian Qi Zhe Mo Re
 775. Tian Qi Zhe Mo Re [Live]
 776. Tian Xia Wu Shuang
 777. Ting Hai
 778. Ting Tian You Ming
 779. To Love in the Rest of Life
 780. Tong Hen
 781. Tong Hua
 782. Tou Fa Luan Le
 783. Tou Fa Luan Le ('07 Live)
 784. Tou Fa Luan Le [Live]
 785. Tou Xian Jia You Zhan
 786. Tou Xian Jia You Zhan I
 787. Tou Xian Jia You Zhan LL
 788. Tou Xin
 789. Touch Of Love
 790. Touch Of Love [Live]
 791. Wan An Wu Ai [Album Version]
 792. Wan Bu Qi
 793. Wan Xiang
 794. Wang Ji Ni Wo Zuo Bu Dao ('07 Live in Taipei)
 795. Wang Ji Ni Wo Zuo Bu Dao
 796. Wang Ji Ta
 797. Wang Ji Ta [Album Version]
 798. Wang Ji Ta [Live]
 799. Wang le Ku
 800. Wang Qing Fu Yi
 801. Wang Qing Leng Yu Ye
 802. Wang Yue
 803. Wei Chen
 804. Wei Dao
 805. Wei She Mo Ai Shi Zhe Yang
 806. Wen Bie
 807. Wen Bie [Album Version]
 808. Wen Bie [Live]
 809. Wen Xin
 810. Wen Xin [Album Version]
 811. Wen Yue
 812. Wo Ai Shang Ni
 813. Wo Bu Ming Bai
 814. Wo-Bu-Yuan-Yi
 815. Wo Bu Zai Hu Deng Duo Jiu
 816. Wo de Ni
 817. Wo Deng Dao Hua Er Ye Xie Le
 818. Wo Deng Dao Hua Er Ye Xie Le [Live]
 819. Wo Deng Dao Hua Er Ye Xie Liao
 820. Wo Ku Liao
 821. Wo Ku Liao [Live]
 822. Wo Xi Wang Ni Xiang Xin
 823. Wo Xing Zhe Zuo Meng
 824. Wo Ye He Ni Yi Yang
 825. Wo Ying Gai
 826. Wo Ying Gai [Live]
 827. Wo Zhen de Shou Shang Le
 828. Wo Zhen De Shou Shang Le [Live]
 829. Wo Zhi Xiang Chang Ge
 830. Wu Ai Mei Gui Yuan
 831. Wu Deng Du Hua Er Ye Xie La
 832. Wu Hui Lai Le
 833. Wu-Suo-Wei
 834. Wu Xin Lian
 835. Wu Yu Ni
 836. Wu Zhi Jing di Xin Tong
 837. XI Wang
 838. XI Yang Zui Le
 839. Xi Yang Zui Le [Live]
 840. XI You Pin Zhong
 841. Xiang Ai [Album Version]
 842. Xiang Ai Hen Nan
 843. Xiang Ai
 844. Xiang de Dou Shi Ta
 845. Xiang He Ni Qu Chui Chui Feng [Live]
 846. Xiang He Ni Qu Chui Chui Feng
 847. Xiang Ku
 848. Xiang Si Feng Yu Zhong
 849. Xiang Xin Ta Guan Xin Ta
 850. Xiao Cheng Da Shi
 851. Xiao Jie Gui Xing
 852. Xiao Nan Ren [Album Version]
 853. Xin Fu Xuan Yan
 854. Xin Nian
 855. Xin Ru Dao Ge
 856. Xin Ru Dao Ge [Live]
 857. Xin Sui Liao Wu Hen
 858. Xing Qing
 859. Xu Qu
 860. Xue Ai Lang
 861. Xun Xue
 862. Yan
 863. Yan Hua Ju
 864. Yan Lei
 865. Yao Yong de Ta
 866. Yao Yuan De Ta
 867. Yao Yuan De Ta [Live]
 868. Ye Le......You Po Xiao
 869. Ye Mang Mang
 870. Ye Mao Zhi Lian
 871. Ye Shen
 872. Ye Shen [Album Version]
 873. Yi Deng Zai Deng
 874. Yi Di Lei
 875. Yi Dian Zhu Guang
 876. Yi Ge bei Ju de Kai Shi
 877. Yi Ge Ren de XI Sheng
 878. Yi Ke Bu Bian Xin
 879. Yi Ke Bu Bian Xin [Album Version]
 880. Yi Lu Shang You Ni
 881. Yi Lu Shang You Ni ('07 Live in Taipei)
 882. Yi Lu Shang You Ni [Album Version]
 883. Yi Qian Ge Shang Xin De Li You
 884. Yi Sheng Bu Zui Xing
 885. Yi Sheng Yi Huo Hua [Live]
 886. Yi Wang Qing Shen
 887. Yi Wen = Liang Xin Yin
 888. Yi Xie Gan Jue
 889. Yin Mou
 890. Yin Xing Yan Jing
 891. Yong Yong Hui Hui
 892. Yong You
 893. Yong You [Live]
 894. Yong Yu Sheng Qu Ai
 895. You Bing Shen Yin [Live]
 896. You Ge Ren [Live]
 897. You Ge Ren
 898. "You" Qing Ge 1985-1993
 899. You Yi Ge di Fang
 900. Youg Bao Yang Guang
 901. Yu Ye de Lang Man
 902. Yu Ye Qing Qing
 903. Yuan Jin Qing Wei Liao
 904. Yuan Lian Zhi Yao Gong Ni Huo Yi Tian
 905. Yuan Ou
 906. Yuan Zui Fan
 907. Yue Ban Wan
 908. Yue Ban Wan [Album Version]
 909. Yue Ban Wan [Live]
 910. Yue Ding
 911. Yue Ding (Live)
 912. Yue Wen Yue Shang Xin / Yuan Lai Ni Shi Mo Du Bu Yao [Live]
 913. Zai Ai Shang Ni
 914. Zai du Chong Yu Ni
 915. Zai Ni Shen Bian
 916. Zai Ni Shen Bian ('07 Live)
 917. Zai Qing Chen Dao Bie Nan [Album Version]
 918. Zai Wo Xin Shen Chu [Album Version]
 919. Zai Wo Xin Shen Chu
 920. Zai Yi Be De
 921. Zang Yue
 922. Zao Yi Li Kai Wu
 923. Zao Yi Li Kai Wu [Live]
 924. Zen Mo She Da Ni [Live]
 925. Zen Mo She de Ni
 926. Zen Mo She De Ni [Live]
 927. Zha Dan [Album Version]
 928. Zhan Chang [Album Version]
 929. Zhe Ge Dong Tian Bu Tai Leng
 930. Zhe Ge Dong Tian Bu Tai Leng [Live]
 931. Zhe Mo Jin (Na Mo Yuan)
 932. Zhe Yi Ci Yi Wai
 933. Zhen Ai
 934. Zhen Bian Yue Liang
 935. Zhen de Shi Qu Ni
 936. Zhen Kong Shi Jiu Xiao Shi
 937. Zhen Qing Liu Lu [Album Version]
 938. Zhen Qing Liu Lu [Live]
 939. Zhen Qing Liu Lu
 940. Zhen-Xin-De-Peng-You
 941. Zheng Tu
 942. Zhi Xiang Yi Sheng Gen Ni Zou
 943. Zhi Xiang Yi Sheng Gen Ni Zou ('07 Live)
 944. Zhi Xiang Yi Sheng Gen Ni Zou [Live]
 945. Zhi Xiang Yi Sheng Gui Ni Zou
 946. Zhi Xiang Yi Sheng Gui Ni Zou [Album Version]
 947. Zhi Yao Wei Ni Huo Yi Tian
 948. Zhi You Ni Bu Zhi Dao
 949. Zhi You Ni Bu Zhi Dou
 950. Zhu Fu
 951. Zhu Fu [Album Version]
 952. Zhu Fu [Live]
 953. Zhu Yuan
 954. Zhua Kuang
 955. Zhuang Zhi Jiao Yang
 956. Zhui
 957. Zhui Zhong
 958. Zhuo Mi Cang [Live]
 959. Zi Ji de Lu
 960. Zi You
 961. Zi Yuen Yi Sheng Ai Yi Ren
 962. Zong You Yi Tian Deng Dao Ni
 963. Zou Bu Diao
 964. Zou Guo 1999
 965. Zui Hou de Gao Bie
 966. Zui Hou Yi Feng Xin
 967. Zui Pa
 968. Zuo Ri Qing [Album Version]
 969. Zuo Ye Meng Hun Zhong
 970. Zuo Ye Meng Hun Zhong [Album Version]
 971. Zuo Ye Meng Hun Zhong [Hui Yi] [Album Version]
 972. Zuo You Wei Nan
 973. 真面目、假面目
 974. 天下第一流
 975. 甲乙丙丁
 976. 甲乙丙丁
 977. 離開你七天
 978. 離開你七天
 979. 只有妳不知道
 980. 祗有你不知道
 981. 月巴女且
 982. 月巴女且
 983. 人在雨中
 984. 頭髮亂了
 985. 我回来了
 986. 小城大事
 987. 小城大事
 988. 除了這些 還有......
 989. 枕边月亮
 990. 恋爱的人都一样
 991. 恋爱的人都一样
 992. 你是我今生唯一傳奇
 993. 你是我今生唯一傳奇
 994. 童真年代
 995. 老是一件令人回味的事
 996. 一千个伤心的理由
 997. 每天爱你多一些
 998. 墮落天使
 999. 等你回來
 1000. 等你回來
 1001. 我醒著做夢
 1002. 莫等待/相識非偶然/大丈夫
 1003. 誰想輕輕偷走我的吻
 1004. 誰想輕輕偷走我的吻
 1005. 不老的傳說
 1006. 一千個傷心的理由
 1007. 一千個傷心的理由
 1008. 你冷得像风
 1009. 你冷得像風
 1010. 拥抱阳光
 1011. 今夜星光如夢
 1012. 熱情面具
 1013. 熱情面具
 1014. 愛你痛到不知痛
 1015. 千金一刻
 1016. 心如刀割
 1017. 想和你去吹吹風
 1018. 我真的受傷了
 1019. 紐約的司機駕著北京的夢
 1020. 有病呻吟
 1021. 有病呻吟
 1022. 看開些吧!女孩
 1023. 晚安·吾愛
 1024. 最後的告別
 1025. 最後的告別
 1026. 恕難從命
 1027. 聽天由命
 1028. 我只想唱歌
 1029. 不要再問
 1030. 仍是會喜歡你
 1031. 仍是會喜歡你
 1032. 愛很簡單
 1033. 愛很簡單
 1034. 三天兩夜
 1035. 舊信、舊夢
 1036. 舊信、舊夢
 1037. 总有一天等到你
 1038. 這個冬天不太冷
 1039. 單車少女
 1040. 遙遠的她
 1041. 我也和她一樣
 1042. 和好不如初
 1043. 和好不如初
 1044. 愛得比妳深
 1045. 霸王別姬
 1046. 妳的名字 我的姓氏
 1047. 妳的名字 我的姓氏
 1048. 思憶的季節
 1049. 明日約定
 1050. 明日約定
 1051. 最後一封信
 1052. 最後一封信
 1053. 失戀事小
 1054. 失戀事小
 1055. 從頭到尾
 1056. 釋放自己
 1057. 法國餐廳
 1058. 法國餐廳
 1059. 醇酒醉影
 1060. 你來我往
 1061. 三思而後行
 1062. 離開以後
 1063. 還是覺得你最好
 1064. 怎麼捨得妳
 1065. 越吻越傷心 / 原來你甚麼都不要
 1066. 让你愉快 (让我孤独版) (粤语)
 1067. 愛是永恆
 1068. 愛是永恒
 1069. 長流不息
 1070. 長流不息
 1071. 歲月流情
 1072. 每次都想呼喊你的名字
 1073. 這一次意外
 1074. 我不愿意
 1075. 如果不愛你 (韓劇All In片頭)
 1076. 夢裡再愛一次
 1077. 對你的愛越深就越來越心痛
 1078. 甚麼是戀愛
 1079. 是否在戀愛
 1080. 當愛變成習慣
 1081. 當愛變成習慣
 1082. 等你等到我心痛
 1083. 她來聽我的演唱會
 1084. 她來聽我的演唱會
 1085. 冰冷的手
 1086. 冰冷的手
 1087. 最深的承諾
 1088. 如來神掌
 1089. 生命的插曲
 1090. 生命的插曲
 1091. 勇敢的故事
 1092. 迷失的方向
 1093. 非常夏日
 1094. 非常夏日
 1095. 愛戀的星火
 1096. 黑白畫映
 1097. 不想這是場戲
 1098. 想的都是她
 1099. 結束不是我要的結果
 1100. 留住這時光
 1101. 太陽星晨
 1102. 太陽星晨
 1103. 一路上有你
 1104. 一路上有你
 1105. 真心的朋友
 1106. 緣盡情未了
 1107. 緣盡情未了
 1108. 愛如潮水
 1109. 愛如潮水
 1110. 祇有情永在
 1111. 祗有情永在
 1112. 偷閒加油站II
 1113. 偷閒加油站II
 1114. 時間有淚
 1115. 一往情深
 1116. 在我心深處
 1117. 不準點火
 1118. 不準點火
 1119. 心碎了無痕
 1120. 心碎了無痕
 1121. 慢條斯理
 1122. 祇想一生跟你走
 1123. 寂寞的男人
 1124. 寂寞的男人
 1125. 過敏世界
 1126. 我不明白
 1127. 樓上來的聲音
 1128. 你给我的爱最多
 1129. 你是我的春夏秋冬
 1130. 今晚要盡情
 1131. 今晚要盡情
 1132. 還我情真
 1133. 沉默的眼晴
 1134. 沉默的眼晴
 1135. 紅葉舞秋山
 1136. 稀有品種
 1137. 永遠的笑靨
 1138. 永远的笑靥
 1139. 思憶季節
 1140. 思億季節
 1141. 不只有緣
 1142. 命定的緣
 1143. 不願再纏綿
 1144. 忘情負義
 1145. 忘情負義
 1146. 戀上你背面
 1147. 戀上你背面
 1148. 留住秋色
 1149. 一生一火花
 1150. 我等到花兒也謝了
 1151. 我等到花儿也谢了
 1152. 花花嘉年華
 1153. 情到深處
 1154. 他在那裡
 1155. 分手總要在雨天
 1156. 人生需要什麽
 1157. 原來只要共你活一天
 1158. 一些感覺
 1159. 幸福宣言
 1160. 沒有童話時
 1161. 沒有童話時
 1162. 男人本該妒忌
 1163. 男人本該妒忌
 1164. 餓狼傳說
 1165. 似曾相識
 1166. 一顆不變心
 1167. 日出時讓戀愛終結
 1168. 日出時讓戀愛終結
 1169. 日出时让恋爱终结
 1170. 小姐,貴姓?
 1171. 你最珍貴
 1172. 愛情的賭徒
 1173. 愛我別走
 1174. 愛我別走
 1175. 當我想起你
 1176. 當我想起你
 1177. 自己的路
 1178. 回家的路彷彿太遠
 1179. 回家的路彷彿太遠
 1180. 再度重遇你
 1181. 再度重遇你
 1182. 在你身邊
 1183. 如果這都不算愛
 1184. 如果這都不算愛
 1185. 一生不醉醒
 1186. 寧願做錯
 1187. 你沒有錯
 1188. 隱形眼鏡
 1189. 但願人長久
 1190. 但願人長久
 1191. 早已離開我
 1192. 早已離開我
 1193. 壯志驕陽
 1194. 壯志驕陽
 1195. 左右为难
 1196. 回头太难
 1197. 馬路英雄
 1198. 馬路英雄
 1199. 天下無雙
 1200. 天下無雙
 1201. 回頭太難
 1202. 相愛很難
 1203. 相愛很難(電影"男人四十"歌曲)
 1204. 春風秋雨
 1205. 相思風雨中
 1206. 多麼的需要你
 1207. 真情流露
 1208. 十二個音
 1209. 十二個音
 1210. 穿過你的黑髮的我的手
 1211. 昨夜夢魂中
 1212. 昨夜夢魂中
 1213. 天氣這麼熱
 1214. 相信她,关心她
 1215. 相信她,关心她
 1216. Smile Again 瑪莉亞
 1217. Smile Again 瑪利亞
 1218. 走不掉
 1219. 離人
 1220. 在你身邊
 1221. 一個人的犧牲
 1222. 你冷得像風
 1223. 屈到病
 1224. 是否在戀愛
 1225. 想和你去吹吹風
 1226. 每天愛你多一點
 1227. 聽天由命
 1228. 和好不如初
 1229. 請妳知
 1230. 情己逝
 1231. 非常夏日
 1232. 不後悔
 1233. 來得及
 1234. 偷心
 1235. 舊情綿綿
 1236. 我愛上你
 1237. 暗戀你
 1238. 別提你的心
 1239. 妳是愛我的
 1240. 今晚要盡情
 1241. 你最珍貴
 1242. 給朋友
 1243. 如果 愛
 1244. 如果這都不算愛
 1245. 冷樹葉
 1246. 深海
 1247. 愛火花
 1248. 妳的名字 我的姓氏
 1249. 你知不知道
 1250. 白自在
 1251. 紅色
 1252. 忘記他
 1253. 控訴
 1254. 你說的
 1255. 命運曲
 1256. 放過我
 1257. 永遠的笑面
 1258. 不錯
 1259. 用餘生去愛

Songs Featured In


FamousFix content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information

Top Contributors Today

 • halfgoofy
 • angel_angel
 • mandia27
 • wdweditorial
 • Phoebe

Register Here to contribute to FamousFix. Login »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments.

Already A Member?Desktop | Mobile
This website is part of the FamousFix entertainment community. By continuing past this page, and by your continued use of this site, you agree to be bound by and abide by the Terms of Use. Loaded in 1.26 secs.
Terms of Use  |  Copyright  |  Privacy
Copyright 2006-2021, FamousFix